Coachen met paarden voor kinderen


- Vindt je kind het moeilijk om zijn grenzen aan te geven?
- Wordt het gepest op school?
- Voelt het zich onzeker?
- Mist het zelfvertrouwen?
- Vindt je kind het moeilijk om te vertellen wat hem dwars zit?
- Je kind reageert gevoelig en weet niet goed hoe hij/zij hiermee om moet gaan
- Etc.

Dit zijn een paar voorbeelden waar kinderen/jongeren last van kunnen hebben en waar je als ouder je zorgen over kunt maken.

Coachen met paarden kan een hulpmiddel zijn om je kind met dit soort vragen te helpen. Kinderen leren door dingen te doen en daardoor ontdekken ze meer over zichzelf. Door samen te werken met de pony zien ze de reactie van de pony op wat zij doen.

Het kan inzicht geven in hoe ze samen werken met andere kinderen. Ze leren spelenderwijs hun grenzen kennen en deze aan te geven. Kinderen worden op deze manier “in hun kracht gezet.”

Coachen met paarden voor kinderen kan vanaf 5 jaar.

Door met dieren in contact te zijn raken kinderen ontspannen en durven daardoor meer van zichzelf te laten zien. Het werkt stimulerend waardoor kinderen meer open staan om iets te leren. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en vermindert de onzekerheid. Deze vorm van begeleiding is tevens gunstig voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Denk bijv. aan: autisme, ad(h)d, etc.

Een of meerdere sessies kindercoaching kunnen dan een mooie aanvulling zijn naast de reguliere vormen van behandeling van je kind. Voordat de coaching van start zal gaan geef ik in een kennismakingsgesprek uitleg over het coachen met paarden en in het bijzonder met kinderen.

In dit gesprek wordt aandacht besteed aan de specifieke hulpvragen. Afhankelijk van de leeftijd (en grootte van het kind) zal een pony of paard ingezet worden.