Coachen met paarden voor gezinnen.


In een workshop coachen met paarden kunnen gezinnen met hulp van paarden 'in gesprek' komen met elkaar en worden patronen in het gezin inzichtelijk gemaakt met behulp van een activiteit met paarden.

Ouders en hun kinderen mogen gaan samenwerken, om zo te ervaren welke invloed non-verbale communicatie met het paard kan hebben op het gezin.

Paarden maken je duidelijk hoe jij communiceert, hoe jullie als gezin samenwerken & communiceren, hoe je leiding geeft of neemt als ouder(s). Elk gezin heeft een eigen patroon van rollen, taken, communicatie, leiderschap en samenwerking. Vaak berust dat op voorbeelden uit vorige generaties of is het van elkaar afgekeken gedrag. Soms werkt dat, soms helemaal niet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je als ouders vindt dat je kinderen te druk, te dominant zijn of juist heel erg rustig of verlegen. Of dat de kinderen klagen dat je te streng bent als ouder of misschien te bezorgd.

Met behulp van een sessie coachen met paarden voor je gezin kun je leren deze patronen te herkennen en te doorbreken en hierdoor meer harmonie en plezier in je gezin brengen.