Teamcoaching


Paarden worden ook regelmatig ingezet bij teamcoaching.

Teamcoaching met paarden is een ideale gelegenheid om op een veilige, plezierige en leerzame wijze te kijken naar de rolverdeling en de groepsdynamica. In teamverband werkt paardencoaching op individueel niveau van de teamleden maar ook op de onderlinge relaties tussen teamleden.

De paarden voelen snel aan waar de meeste energie zit en zullen daar op reageren. Door het zien en ervaren van het gedrag van het paard krijgt ieder teamlid inzicht in de situatie van het team. Vaak heb je dat al ( onbewust) aangevoeld maar wordt dit nu door het paard zichtbaar gemaakt. Deze manier van werken met paarden wordt meestal door teams als veilig ervaren omdat er geen oordelen zijn en er weinig wordt gesproken.Paarden laten op heldere wijze zien waar de kracht en mogelijke knelpunten van teams zitten. De coach kan oefeningen aanreiken aan het team om samen met het paard te werken aan bepaalde thema´s. In teamverband kunnen de volgende onderwerpen naar voren komen in een sessie coachen met paarden:
• Hoe kan onze samenwerking verbeterd worden?
• Wie is de (natuurlijke) leider?
• Wie heeft welke (natuurlijke) rol binnen het team?
• Persoonlijk leiderschap binnen het team.
• Hoe verbeteren we onze communicatie?
• Hoe komen we tot besluitvorming?
• Hoe vergroten we onze daadkracht en efficiency?
• Etc.

Daarnaast is een sessie teamcoaching met paarden een heel leuke manier om tot teambuilding te komen waarbij je als team ook de ruimte en vrijheid ervaart om op een ongedwongen oordeelloze manier te kijken naar je team en jullie samenwerking.

Action Learning Coaching is een leermethode die individuen en teams helpt om te komen tot vernieuwende oplossingen waar binnen het team draagvlak voor is. Leren is een actief proces. Met deze methode werkt men vanuit de eigen leerbehoefte en met actuele praktijkvragen. Hierdoor ontstaat de koppeling tussen de praktijk en theorie. Action Learning Coaching vindt plaats in kleine divers samengestelde groepjes van max 8 personen die met een complex probleem binnen het team/organisatie aan de slag gaan.

Action Learning coaching:

* Verbindt de organisatie-, team en persoonlijke ontwikkeling
* Lost complexe problemen op
* Optimaliseert het teamwork en faciliteert zelfsturende teams
* Het is een ervaringsgerichte manier van leren. Wat maakt dat de borging in de praktijk snel plaats vindt

Avelengo-Coaching biedt Action Learning Coaching met de inzet van paarden. In groepen van maximaal 8 personen. Deze sessie kan een onderdeel zijn van een traject action learning coaching. De paarden zullen op een scherpe wijze de teamleden bewust maken van wat er speelt in het team en dragen bij aan verdieping en het aan het licht brengen van onderliggende drijfveren. Dit is helpend om tot bewust worden en vervolgens tot oplossingen te komen.

teamcoaching3.jpg
teamcoaching.jpg