Teamcoaching


Paarden worden ook regelmatig ingezet bij teamcoaching.

Teamcoaching met paarden is een ideale gelegenheid om op een veilige, plezierige en leerzame wijze te kijken naar de rolverdeling en de groepsdynamica. In teamverband werkt paardencoaching op individueel niveau van de teamleden maar ook op de onderlinge relaties tussen teamleden.

De paarden voelen snel aan waar de meeste energie zit en zullen daar op reageren. Door het zien en ervaren van het gedrag van het paard krijgt ieder teamlid inzicht in de situatie van het team. Vaak heb je dat al ( onbewust) aangevoeld maar wordt dit nu door het paard zichtbaar gemaakt. Deze manier van werken met paarden wordt meestal door teams als veilig ervaren omdat er geen oordelen zijn en er weinig wordt gesproken.Paarden laten op heldere wijze zien waar de kracht en mogelijke knelpunten van teams zitten. De coach kan oefeningen aanreiken aan het team om samen met het paard te werken aan bepaalde thema´s. In teamverband kunnen de volgende onderwerpen naar voren komen in een sessie coachen met paarden:
• Hoe kan onze samenwerking verbeterd worden?
• Wie is de (natuurlijke) leider?
• Wie heeft welke (natuurlijke) rol binnen het team?
• Persoonlijk leiderschap binnen het team.
• Hoe verbeteren we onze communicatie?
• Hoe komen we tot besluitvorming?
• Hoe vergroten we onze daadkracht en efficiency?
• Etc.

Daarnaast is een sessie teamcoaching met paarden een heel leuke manier om tot teambuilding te komen waarbij je als team ook de ruimte en vrijheid ervaart om op een ongedwongen oordeelloze manier te kijken naar je team en jullie samenwerking.

teamcoaching3.jpg
teamcoaching.jpg